პროგრამების მონაცემთა ბაზა

რესურსების მონაცემთა ბაზა შექმნილია თეთრიწყაროს გავითარების ჯგუფის (LAG) ძალისხმევით. მოცემული ბაზის მიზანია, ხელი შეუწყოს თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფის ეფექტურ ფუნქციონირებას, სამიზნე ლოკაციაზე არსებული რესურსებისა და სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების გზით. რესურსების მონაცემთა ბაზა მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას, რომლებიც ასახავს მთავრობის, დონორ ორგანიზაციებისა და თვითმმართველობის პროგრამებს.