რესურსების მონაცემთა ბაზა

რესურსების მონაცემთა ბაზა შექმნილია ასოციაციის სამხარეო განვითრება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG) და თეთრიწყაროს გავითარების ჯგუფის (LAG) ერთობლივი ძალისხმევით. მოცემული ბაზის მიზანია, ხელი შეუწყოს თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფის ეფექტურ ფუნქციონირებას, სამიზნე ლოკაციაზე არსებული რესურსებისა და სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების გზით. რესურსების მონაცემთა ბაზა მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას, რომლებიც ასახავს მთავრობის, დონორ ორგანიზაციებისა და თვითმმართველობის პროგრამებს.