საგრანტო კონკურსის მესამე ფაზის პირველი ეტაპის შედეგები